Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

prazag.pl z siedzibą w Pradze, ul. Vinohradska 151, przykładając najwyższą wagę do respektowania praw użytkowników Serwisów, w szczególności ich prawa do prywatności, jako administrator, uwzględnia w swojej działalności wszelkie zasady obowiązującego prawa dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa gromadzonych danych, w tym danych osobowych. Zakres gromadzonych informacji, w tym danych osobowych, jest ograniczony do niezbędnego minimum dla realizacji z jednej strony oczekiwań użytkowników, z drugiej zaś do zrozumienia ich potrzeb i dostosowania funkcjonalności serwisu do dynamiki jego rozwoju. W celu dokładnego objaśnienia mechanizmów funkcjonowania serwisu i określenia praw podmiotów danych w zakresie przetwarzania plików Cookies została opracowana niniejsza Polityka.

W ramach działalności Portalu zbierane dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Definicje

1. Administrator – oznacza prazag.pl z siedzibą w Pradze na ulicy Vinohradska 151, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Inne Technologie – oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage).

6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach prazag.pl

7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Pozyskiwanie danych

Dane zbierane podczas rejestracji:

Skorzystanie z funkcji serwisów wymaga rejestracji. Dla realizacji tego celu niezbędne jest podanie swoich danych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Rejestracja użytkowników będzie możliwa za pośrednictwem serwisu oraz zarejestrowania konta w serwisie za pośrednictwem Facebooka a wtedy automatycznie utworzy się profil zawodowy osoby w serwisie (jeśli jeszcze go nie ma) lub zostanie zalogowana na już posiadany profil.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez prazag.pl usług w ramach serwisów.

Dane osobowe przetwarzane będą przez prazag.pl, jako administratora a danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu.

Dane zbierane dla realizacji procesu płatności – pozyskiwane będą wyłącznie w zakresie pozwalającym na zrealizowanie usługi płatności i dla ewentualnych celów reklamacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

3. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików Cookies).

Poniższe informacje określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, przez prazag.pl, co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 Ustawy prawo telekomunikacyjnym.

3.1 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.2 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie

4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne i Inne Technologie w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

– dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie również w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych (m.in. youtube.com)

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics)

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

3.3 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

3.4 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.5 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

3.6 Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

3.7 Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest na stronie http://support.google.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

4. Wykorzystywanie danych

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą lub w celach niezbędnych dla realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, prazag.pl jest zobowiązany udostępnić posiadane dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem w związku z prowadzonym przez nie odrębnym postępowaniem.

5. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Powiadomienie email” lub podobną, będziesz otrzymywać od nas odnośne stosowne komunikaty mailowe (m.in. komunikat zawierający nowe hasło do portalu (opcja resetowania hasła), komunikat potwierdzający rejestrację na szkolenie, komunikat potwierdzający dokonanie płatności za realizację wybranej usługi, w tym komunikaty tylko dla pracodawców – np. komunikat potwierdzający zamówienie abonamentu czy komunikat potwierdzający opłacenie abonamentu.

Pracodawcy posiadający dostęp do danych kontaktowych użytkowników będą mogli się z nimi kontaktować bezpośrednio, za który to proces przetwarzania danych administrator danych nie odpowiada.

6. Zakres przedmiotowy Polityki Prywatności

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

7. Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, w tym dane osobowe, publikowane przez firmy i osoby trzecie, zawarte w szczególności w ofertach pracy, ofertach edukacyjnych, profilach pracodawców, etc.

8. Zmiany Polityki Prywatności

Oferta prazag.pl. będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości administrator danych będzie zobowiązany do modyfikacji Polityki Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie odpowiednio wyróżnione .

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z następującego adresu poczty elektronicznej: kontakt@prazag.pl

prazag.pl

Praca dla Polaków za granicą

Platforma dla osób poszukujących Polskich pracowników. Jak również dla osób poszukujących pracy za granicą.

 

Polecamy

Śledź nas: