Rekrutacja pracowników – Młodzi na rynku pracy

Rekrutacja pracowników – Młodzi na rynku pracy

W Polsce coraz popularniejsze stają się prace wakacyjne. Jest to czas, kiedy można zarobić pieniądze na własne wydatki, sfinansować swoje wakacje. Podejmowanie pracy wakacyjnej ma również inny wymiar, niż tylko finansowy. Praca uczy młodego człowieka poczucia obowiązku, odpowiedzialności za wykonywane zadania, czy też większego szacunku do samodzielnie zarobionych pieniędzy. Z tego też powodu, wielu rodziców skłania swoje dzieci, to podejmowania płatnych zajęć.

Rekrutacja pracowników, którzy nie są osobami pełnoletnimi, odbywa się na specjalnych warunkach. Przede wszystkim młodociany pracownik nie może pracować w pełnym, 40 – godzinnym tygodniu pracy. Taki pracownik może wykonywać swoje obowiązki przez maksymalnie 6 godzin dziennie. Przydzielane zajęcia nie mogą być również zbyt obciążające. Nie są zalecane prace fizyczne, które wymagają posiadania dużej siły i przyzwyczajenia do tego typu prac.

Młody pracownik z reguły nie posiada doświadczenia do wykonywania powierzanych mu obowiązków, nie oznacza to jednak, że nie będzie wydajnym pracownikiem. Osoby niepełnoletnie wykazują się dużą kreatywnością, posiadają pewne świeże spojrzenie na napotykane trudności; jak również potrafią się realnie zaangażować w powierzone im obowiązki. Jest to dla nich nowa sytuacja, nowa rzeczywistość, w której pragną udowodnić swoją przydatność. Również stanowiska, na których obsadza się młodych, z reguły nie są skomplikowane. Zatem po krótkim szkoleniu, które z reguły trwa jeden dzień, młody pracownik może zacząć pełnić swoje obowiązki. Rekrutacja pracowników, którzy nie mają ukończonych 18 lat, posiada jeszcze jedną dodatkową korzyść dla pracodawcy. Firma, która decyduje się na młodocianego pracownika, poszerza sobie rynek pracy, z którego może czerpać nowe zasoby. Rzeczywistość rynku pracy niejednokrotnie pokazuje pewien paradoks: mimo dużej liczby osób bezrobotnych, organizacja ma trudności w obsadzeniu wolnych stanowisk pracy. Otwarcie się na rynek młodych, może zatem pomóc w obsadzeniu wakujących stanowisk pracy.

Rekrutacja tego typu pracowników jest szczególnie opłacalna w przypadku prac sezonowych, różnego rodzaju zbiory warzyw i owoców. Tego typu prace pokrywają się z okresem wakacyjnym. Zatem łatwiej można zaproponować tego typu ofertę pracy dla osoby uczącej się. Jednocześnie, taka osoba z reguły nie oczekuję kontynuacji zatrudnienia, kiedy pracy jest relatywnie mniej. W ten sposób pracodawca nie ma wyrzutów sumienia związanych koniecznością zwolnienia nadmiernej liczby pracowników.

Otwarcie rynku pracy dla młodych, to korzyści dla wszystkich stron. Młodzież nabywa szacunku do pracy, do trudów z nią związanych. A organizacja może w łatwy sposób obsadzić miejsca pracy, które tworzą się jedynie określonych okresach w roku i nie wymaga zatrudnienia osoby na pełny etat.

 

O autorze

Maciej Kiziński – wieloletni rekruter wyspecjalizowany w branży IT/Telco

Leave your thoughts

prazag.pl

Praca dla Polaków za granicą

Platforma dla osób poszukujących Polskich pracowników. Jak również dla osób poszukujących pracy za granicą.

 

Polecamy

Śledź nas: